БЭК алуу үчүн:

  • «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын Күбөлөндүрүүчү борборунун (КБ) Регламентине кошулуу жөнүндө макулдашуу;
Макулдашууну жүктөп алуу
  • КБ Пайдалануучусунун ишеним каты (юридикалык жактардын өкүлдөрү үчүн);

Ишеним катты жүктөп алуу

«Түндүк» ЭВӨС коопсуздук сертификаттарын алуу үчүн :

  • «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын Күбөлөндүрүүчү борборунун (КБ) Регламентине кошулуу жөнүндө макулдашуу;
Макулдашууну жүктөп алуу
  • КБ Пайдалануучусунун ишеним каты (юридикалык жактардын өкүлдөрү үчүн);

Ишеним катты жүктөп алуу

  • КБ пайдалануучуларынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Ыйгарым укуктуу жакты кызмат ордуна дайындоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсү (жеке жактар үчүн);
  • Уюмдун жетекчисин дайындоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсү (юридикалык жактар үчүн);
  • Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
  • «Инфоком» МИнин директорунун атына коштомо кат.