КР СӨМ караштуу «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын ачык ачкычтар инфратүзүмү

КР СӨМ караштуу «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын ачык ачкычтар инфратүзүмү (мындан ары – «Инфоком» МИ ААИ) пайдалануучулардын ачык ачкычтарынын сертификаттарын башкарууга арналган. «Инфоком» МИ ААИ ишмердиги «Инфоком» МИ ААИ Регламентине ылайык ишке ашырылат. «Инфоком» МИ ААИ ачык ачкычтардын сертификаттарын ГОСТ 34.311-95 хэширлөө алгоритмдерин колдонуу менен X.509 Public Key Infrastructure форматына ылайык, электрондук санариптик кол тамга ГОСТ 34.310-2004, ошондой эле SHA-1,2 хэширлөө алгоритмдерин жана “ТУМАР-CSP” маалыматтарды криптографикалык коргоо каражаттарында ишке ашырылган, RSA электрондук санариптик колтамганы пайдалануу аркылуу түзөт. Ачык ачкычтардын сертификаттары ушул сертификаттарда көрсөтүлгөн саясаттарга ылайык колдонулушу мүмкүн.
Ачык ачкычтардын инфратүзүмү (англ. PKI - Public Key Infrastructure) - жабык жана ачык ачкычтарга негизделген криптографиялык маселелерди чечүү үчүн колдонулган каражаттардын жыйындысы (техникалык, материалдык, адамдык ж.б.), бөлүштүрүлгөн кызматтар жана компоненттер.
PKI негизги ачык ачкычтар менен криптографиялык системаны жана бир нече негизги принциптерди колдонуу болуп саналат:

 

  • жабык ачкыч анын ээсине гана белгилүү;
  • күбөлөндүрүүчү борбор ачык ачкычтын сертификатын түзөт, ошону менен ушул ачкыч күбөлөндүрүлөт;
  • эч ким бири-бирине ишенбейт, бирок бардыгы күбөлөндүрүүчү борборго ишенет;
  • күбөлөндүрүүчү борбор ачык ачкычтын тиешелүү жабык ачкычка ээ болгон, берилген адамга тиешелүүлүгүн тастыктайт же жокко чыгарат.


Иш жүзүндө PKI күбөлөндүрүүчү борбор болуп саналган компоненттерге негизделген жана пайдалануучулар күбөлөндүрүүчү борбор аркылуу өз ара аракеттенишкен системаны түшүндүрөт.  

 

Электрондук колтамганы берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы:

Кызмат көрсөтүү

Колдонуу мөөнөтү

Бирдик үчүн баасы

ЭСК ачкычтарын генерациялоо

1 жыл

105 сом

ЭК ачкычын «булуттук» алып жүрүүчүгө генерациялоо

1 жыл

акысыз

ЭК ачкычын «булуттук» алып жүрүүчүгө сактоо

1 жыл

акысыз

 

*Баалар салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлдү

МСКга отчётторду тапшыруу үчүн булуттук электрондук колтамганы кайдан алууга болот?

Салык кызматына отчётторду электрондук форматта тапшыруу үчүн жарандар булуттук электрондук колтамганы алышы керек. Жеке жактар БЭКти  MegaPay, МБанк жана Tunduk тиркемелеринен же Калкты тейлөө борборлоруна кайрылуу менен ала алышат.

Белгилей кетчү нерсе, учурда булуттук электрондук колтамга бир жылга акысыз негизде берилүүдө.


Юридикалык жактар үчүн документтердин тизмеси:


1.    «Инфоком» МИ КБ Регламентине кошулуу жөнүндө макулдашуу (макулдашууну «Биздин КБ» бөлүмүнөн жүктөп алууга болот).
2.    Юридикалык жактардын өкүлдөрү үчүн КБ пайдалануусуна ишеним кат (ишеним катты «Биздин КБ» бөлүмүнөн жүктөп алууга болот).