Кызматты акы төлөө негизинде, анын ичинде корпоративдик кардарларга жеке колдонсо болот:

 

Бишкек шаары жана Ош шаары

 

1.

 Жеке чыгуу 

 1154 сом (1 адамга)

2.

 2ден 5 кишиге чейин 

 972 сом (1 адамга)

3.

 6 адамдан 10 адамга чейин 

 790 сом (1 адамга)

4.

 11 жана андан ашык адамдан 

 607 сом (1 адамга)

 

Стоимость выезда в регионах при наличии транспортных средств:

 

1

 Жеке чыгуу 

 938 сом (1 адамга)

2

 2ден 5 кишиге чейин 

 799 сом (1 адамга)

3

 6 адамдан 10 адамга чейин 

 660 сом (1 адамга)

4

 11 жана андан ашык адамдан 

 521 сом (1 адамга)