Жетекчилик

Осмоналиев Рыскулбек Асанович

Директор

Иманалиев Бек Кайпбекович

Жалпы маселелер боюнча директордун орун басары

Джапаров Азамат Эрмекович

Директордун орун басары

Техникалык маселелер боюнча директордун орун басары