Жетекчилик

Абдуллаев Талант Тынычбекович

Директор

Мамбеталиев Акынбек Мирович

Жалпы маселелер боюнча директордун орун басары

Садамбеков Кубанычбек Туратбекович

Техникалык маселелер боюнча директордун орун басары