Жетекчилик

Осмоналиев Рыскулбек Асанович

Директор

Мамбеталиев Акынбек Мирович 

Жалпы маселелер боюнча директордун орун басары

Иманалиев Бек Кайпбекович

 директордун орун басары

Кененбаева Асель Автандилбековна

Техникалык маселелер боюнча директордун орун басары