Жетекчилик

Осмоналиев Рыскулбек Асанович

Директор

Сыдыгалиев Искендер Муратович

Жалпы маселелер боюнча директордун орун басары

Иманалиев Бек Кайпбекович

Директордун орун басары

Кененбаева Асель Автандилбековна

Техникалык маселелер боюнча директордун орун басары