Башкаруу органдарын, МККнын түзүмдүк жана ведомство алдындагы түзүлүштөрүн тутумдаштыруу максаттарында жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын – паспортун (ID-карта) ишке киргизүүнүн алкактарында, МККнын 2017-жылдын 04-апрелиндеги №76 тескемеси менен Кызматтын түзүмдүк жана ведомство алдындагы түзүлүштөрүнүн жаңы классификатору бекитилген.

Классификатор өзү менен коддордун, МККнын бөлүмдөрүнүн толук жана кыска аталыштарынын тутумдаштырылган жыйнагын түшүндүрүп турат жана классификациялык жана идентификапциялык бөлүктөрдөн турат. Классификациялык бөлүгү классификациялоонун башкаруу органдарын удаалаш бөлүштүрүү менен иерархиялык методун пайдалануу менен түзүлгөн.

Бөлүм иерархиялык жана функционалдык белгиси боюнча бөлүштүрүлөт, коддоштуруу үчүн эки сандуу катар номер пайдаланылат.

Идентификациялоочу блок аймактык белгиси боюнча бөлүнөт, коддоштуруу үчүн үч сандуу катар номери колдонулат. Идентификациялык бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык бирдиктери СОАТЕге ылайык колдонулушат.

Жазуунун узундугу 6 жана код төмөнкү түзүмгө ээ:

Эски кодировкасы – Ленин районунун ПВКИБи 50 01
Жаңы кодировкасы – Ленин районунун ПВКИБи 21 1011

Схема работы идентификационной карты Список органов выдачи: