Жарыяланган 04/06/2022


Эми РСК24 тиркемесинин колдонуучулары тез жана кассага баруунун зарылдыгы жок эле QR-код аркылуу мамлекеттик кызматтарга төлөй алышат.

Бул мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жеңилдетүүнүн алгачкы кадамдарынын бири экендигин белгилей кетүү керек, анын ылдамдыгын жана ыңгайлуулугун бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Торобаев Бакыт Эргешевич сынап көрдү.

Мындан ары бул мүмкүнчүлүк башка мобилдик банкингдердин колдонуучулары үчүн да пайда болот.