Опубликовано 01/03/2024

Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу "Инфоком" МИ "Деридиш" ЖАК менен биргеликте Жасалма интеллекттин негизинде чат-бот киргизилди!

Бул чат-бот жарандарга заматта кыргыз жана орус тилдеринде эң актуалдуу маалыматты берүүгө үйрөтүлүп, ошол эле учурда көптөгөн диалогдорду иштеп чыгат.

Виртуалдык жардамчы төмөнкү кызматтар боюнча суроолорго жооп берүү үчүн иштелип чыккан:
• Паспорт
• Жарандык абалдын актыларын жазуу
• Чет өлкөлүктөрдү каттоо
• Түндүк жана булут электрондук кол тамгасы
• Калкты тейлөө борборлору
• Аукцион жана номерлер

Биздин адистер диалогду өнүктүрүүнүн бардык мүмкүн болгон сценарийлерин карашкан. Мисалы, эгерде ЖИ (жасалма интеллект) суроонун жообун билбесе, ал "Инфоком"МИсинин телефондук тейлөө борборунун кызматкерлерине кайрыла алат. Бул суроо иштелип чыгып, виртуалдык жардамчынын маалымат базасына кошулат!

Бот төмөнкү сайттарда жеткиликтүү:
- Санариптик өнүктүрүү министрлиги digital.gov.kg
- "Инфоком" МИ Infocom.kg
ошондой эле Telegram жана WhatsApp тиркемелеринде жеткиликтүү.

 

ГП "Инфоком" при Министерстве цифрового развития КР совместно с ЗАО "Деридиш" внедряет чат-бот на основе искусственного интеллекта!

Данный чат-бот обучен и настроен предоставлять гражданам самую актуальную информацию мгновенно на кыргызском и русском языках, обрабатывая при этом множество диалогов одновременно.

Виртуальный ассистент предназначен для ответов на вопросы по следующим услугам:
• Паспорт
• Запись актов гражданского состояния
• Регистрация иностранцев
• Тундук и Облачная электронная подпись
• Центры обслуживания населения
• Аукцион и номера

Наши специалисты предусмотрели все возможные сценарии развития диалогов. К примеру, если ИИ не знает ответ на вопрос, он может обратиться к сотрудникам Центра телефонного обслуживания ГП «Инфоком». Этот вопрос будет обработан и добавлен в базу данных виртуального помощника!

Бот доступен на следующих сайтах:
- Министерство цифрового развития digital.gov.kg
- ГП "Инфоком" Infocom.kg
а также в мессенджерах Telegram и WhatsApp.